VI Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie

VI Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie

75-354 Koszalin

ul. Stanisława Dąbka 1

Tel.:(94) 343-07-95

Kącik maturzysty

 

Wszystkie informacje dotyczące matury znajdziecie na stronie

 

OKE Poznań


INFORMACJE

 

3 lipca 2018 r.  OKE w Poznaniu ogłosi wyniki egzaminu maturalnego.. Świadectwa dojrzałości, aneksy i zaświadczenia

będą wydawane absolwentom od godziny 1000.

 

Harmonogram sesji poprawkowej

 

do 10 lipca 2018 r.

- złożenie przez absolwentów pisemnych oświadczeń o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego  w terminie poprawkowym

 (załącznik 7a_N lub 7b_S)

 

21 sierpnia 2018 r.

- przeprowadzenie części pisemnej egzaminu maturalnego
w terminie poprawkowym

 

21–22 sierpnia 2018 r.

- przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego
w terminie poprawkowym

 

11 września 2018 r.

- ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego, przekazanie absolwentom świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń
po sesji poprawkowej